ฝันเห็นปลา ฝันว่าได้จับปลา คำทำนาย และเลขเสี่ยงโชค

ฝันเห็นปลา หรือ ฝันว่าได้จับปลา การฝันในลักษณะนี้ถือเป็นฝันมงคล กล่าวคือ ในอนาคตมักจะได้ลาภ ได้ทรัพย์สิน ได้เงินได้ทองไหลมาเทมา ได้ลาภยศ ได้ตำแหน่งในหน้าที่การงาน ทั้งจากผู้ใหญ่ และเพื่อนร่วมงาน เพราะความหมายของปลาในนิมิตนั้น หมายถึง ลาภ ยศ ข้าวปลาอาหาร และความอยู่ดีกินดีที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต การฝันในลักษณะนี้ ส่วนใหญ่จะบ่งบอกถึงลาภลอย หรือ โชคลาภจากการเสี่ยงโชค ทั้งที่เป็นลาภก้อนน้อย หรือ ก้อนใหญ่ ซึ่งอาจเกิดขึ้นเพียงครั้งๆ หรือ เกิดขึ้นเรื่อยไปในอนาคต

ลักษณะความหนักเบาของนิมิต
– ฝันเห็นปลาหลายตัว หรือ ฝันว่าจับปลาได้จำนวนมากจนเต็มถุงเต็มตะกร้า จะได้ลาภก้อนใหญ่ ได้ลาภจำนวนมาก ซึ่งอาจจะได้แบบทยอยมา หรือ เป็นลาภก้อนเดียว
– ฝันเห็นปลาตัวเดียว หรือ ฝันว่าจับปลาได้จำนวนน้อยไม่ได้มากที่ตนต้องการ จะได้ลาภก้อนน้อย เป็นลาภที่ทยอยไหลมาเรื่อยๆ หรือ ได้ลาภก้อนน้อยเพียงครั้งเดียว

ฝันว่าได้จับปลา หรือ ฝันเห็นได้จับปลา ไม่ว่าจะเกิดในลักษณะใดต่อไปนี้

– ฝันเห็นปลานอนนิ่ง แหวกว่าย หรือปืนป่ายบนบก หรือฝันเห็นปลาในสถานที่ใดๆ
– ฝันเห็นปลา ไม่ว่าจะเป็นปลาช่อน ปลาหมอ ปลาตะเพียน ปลาทะเล หรือปลาชนิดใดๆ
– ฝันเห็นปลา ไม่ว่าจะเป็นปลาตัวใหญ่ ตัวเล็ก ปลาตัวเดียว หรือ ปลาหลายตัวเป็นฝูง
– ได้จับปลาไม่ชนิดใดชนิดหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นปลาช่อน ปลาหมอ ปลาทะเล หรือ ปลาชนิดใดๆ
– ได้จับปลาด้วยเป็ด ตาข่าย อวน หรือเครื่องมือจับปลาอื่นๆ ซึ่งเป็นปลาไม่ว่าชนิดใดก็ตาม
– ได้จับปลาด้วยมือ ไม่ว่าจะจับปลาตามคลองน้ำ จับปลาตามแอ่งน้ำขอด จับปลาตามแหล่งน้ำไหล จับปลาที่ปืนป่ายบนบก หรือ ตามลักษณะอื่นๆ
– ได้จับปลา ไม่ว่าจะจับปลาตามห้วยหนอง คลองบึง ปลาทะเล ปลาตามริมฝั่งชายทะเล ในป่าชายเลน ไม่ว่าจะจับด้วยหมือ หรือ เครื่องมือใดๆก็ตาม
– ได้จับปลาตามพื้นดิน ตามตลาด ตามร้านค้า หรือ สถานที่อื่นๆ

เลขเสี่ยงโชค
ฝันในลักษณะนี้หากเป็นการเสี่ยงโชค โบราณท่านทักว่าเป็นฝันที่แม่นนัก เพราะมักเป็นนิมิตที่เกี่ยวข้องกับโชคลาภโดยเฉพาะ เลขควรเสี่ยงโชค ได้แก่
เลขเด่น 5-1
รอง 8-9
เลขจับคู่ 15-51-58-85-55-95-59-56-65
เลขสามหลัก 159-158-559-885-858-889-895

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *